Archive for the 'เครื่องอำนวยความสะดวก' Category

รู้จักเครื่องโทรสารมากน้อยเพียงใดกัน

Monday, August 15th, 2016

เครื่องโทรสาร หรือแฟกซ์ (Fax) เป็นสื่อคมนาคมประเภทหนึ่ง ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์ใช้คำว่าโทรภาพ เพราะ เดิมหมายถึงภาพหรือรูปที่ส่งมาโดยทางไกล ตลอดจนหมายถึงกรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์หรือรูปภาพ โดยทางคลื่นวิทยุหรือทางสาย เช่น สายโทรศัพท์ ในสังคมสารนิเทศปัจจุบันนิยมใช้คำว่า เครื่องโทรสาร แทนโทรภาพ เพราะครอบคลุมประเภทของการส่งสารนิเทศได้มากกว่าภาพ เครื่องโทรสารมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Facsimile หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า Fax (แฟกซ์) หมายถึง อุปกรณ์การถ่ายเอกสาร ภาพ และวัสดุกราฟิกด้วยคลื่นอากาศความถี่สูง ผ่านระบบโทรศัพท์ทำให้ผู้ส่งและผู้รับที่แม้อยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตาม เป็นการส่งสัญญาณด้วยแสงที่มาแปลงเป็นเสียงแล้วย้อนกลับไปเป็นกระแสไฟฟ้า แล้วแปลงกลับมาเป็นเสียงและแสงอีกครั้งหนึ่ง การส่งเอกสารผ่านทางเครื่องโทรสารต้องมีหมายเลขของเครื่องรับ และต้นฉบับที่เป็นเอกสาร และการส่งแฟกซ์แต่ละครั้ง คิดค่าบริการตามอัตราค่าใช้โทรศัพท์ ถ้าในพื้นที่เดียวกันก็ครั้งละ 3 บาท ต่างจังหวัดคิดตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล แต่ในความจริงสถานที่รับบริการส่งแฟกซ์จะคิดค่าบริการแพงกว่าค่าใช้จ่ายจริงหลายเท่าตัว

ข้อดีของเครื่องบันทึกเงินสด

Wednesday, July 20th, 2016

การใช้งานเครื่องบันทึกเงินสดมีหลายหลายรุ่นหลายหลายแบบให้เลือกใช้งาน แต่บางรุ่นสามารถบันทึกแผนกสินค้าได้เพื่อง่ายต่อการใช้งานและควบคุมเงินให้สะดวกและง่ายขึ้น และยังสามารถกำหนดราคาของสินค้าแต่ละตัวได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งสามารถเช็คยอดสะสมเป็นแบบรายเดือนและรายปี มีการล้างยอดขายในทุกๆวัน มีปุ่มใช้งานมากกว่า 30 ปุ่ม ยิ่งความเร็วในการพิพม์ 1.4 บรรทัดต่อวินาที ความสามารถของเครื่องบันทึกเงินสดที่ยิ่งมากกว่าก็คงเป็นที่สามารถสลับตำแหน่งแคชเชียร์ได้ 8 คน มีการคำนวณภาษี 4 ประเภททั้งมีการพิมพ์ใบเสร็จ คือเรียกง่ายๆว่าความสามารถของเจ้าตัวเครื่องบันทึกเงินสดนี้ครบถ้วนจริงๆ มีการป้องกันโดยใช้รหัสได้อีกด้วย ละเอียดรอบคอบเป็นที่สุด และด้วยการที่มีปลั๊กไฟทนความร้อนได้ดีและทนต่อการใช้งานหนัก ไม่ว่าจะใช้งานนานแค่ไหนก็ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไป