Archive for the 'ศัลยกรรมความงาม' Category

ข้อจำกัดของการทำตา 2 ชั้น

Saturday, January 7th, 2017

การทำตา 2 ชั้น วิธีนี้ ไม่มีรอยแผล จึงไม่สามารถตัดเก็บหนังตาที่หย่อนมากออกได้, รวมถึงเอาไขมันใต้หนังตาออกได้ การทำศัลยกรรม ทำตา 2 ชั้น ทุกชนิด ย่อมมีโอกาสที่จะมีผลอันไม่ต้องการได้บ้าง( risks and complications) ลักษณะที่เกิดขึ้น แตกต่างกันตามแต่วิธีการผ่าตัดทำตา 2 ชั้น โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้น และความสามารถที่จะให้การดูแลแก้ไขให้กลับมาใกล้เคียงปกติเมื่อเกิดขึ้น มีความแตกต่างกันในแพทย์แต่ละท่าน ขึ้นกับ ความรู้ และ ประสบการณ์ หากศัลยแพทย์ มี ความรู้ และ มี ความระวัง ป้องกัน สิ่งที่อาจเกิดขึ้น และ เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับคุณ โอกาสที่เกิดผลที่ไม่ต้องการย่อมน้อยลงมาก วิธีดูแลหลังการศัลยกรรมตา แม้ว่าจะเห็นว่าเป็นแผลเล็กๆ แต่ก็ต้องเชื่อฟังหมออย่างเคร่งครัด อย่างเช่น หมอห้ามแต่งหน้า 1 สัปดาห์ แต่เราคิดว่าไม่เป็นไรเพราะเห็นว่าแผลแห้งแล้ว แต่ความจริงแล้วหนังด้านนอกยังปิดไม่สนิท เมื่อไปแต่งหน้าแล้วถูกแปรงและฝุ่นสีก็จะสร้างความระคายเคืองให้กับแผลอาจทำ ให้แผลหลังการทำไม่เนียนเท่าที่ควร การดูแลหลังทำ เนื่องจากการทำ ตาสองชั้น วิธีนี้ มีบาดแผลเพียงจุดเล็กๆ จึงสามารถทำตัวตามปกติ […]