SAT, เป็นมาตรฐานการทดสอบ

SAT เตรียมสอบอาจจะไม่ก่อให้เกิดผลที่ต้องการถ้ามันไม่ได้สอนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาในทางที่ถูก นักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับการเตรียมสอบ SAT จะสวยคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบ SAT เป็นคนดีที่หนึ่งของส่วนที่ไม่ได้รับประกันที่ดีคะแนนสอบ SAT เพื่อช่วยคุณในการเตรียมสอบ SAT ของคุณให้ฉันร่วมกับคุณเป็นกลยุทธ์บางอย่างที่ฉันยังใช้ในการสอนของฉัน

ขอให้เราพูดคุยเกี่ยวกับส่วนคณิตศาสตร์ครั้งแรก การทดสอบ SAT ตามที่หลายดำเนินการที่ซับซ้อนปัญหาทางคณิตศาสตร์ นี้อยู่ไกลจากความจริง ที่จริงคณิตศาสตร์ SAT ประกอบด้วยคำถามพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจากการทดสอบอื่น ๆ อีกมากมาย SAT ไม่ได้ถามคำถามก่อนแคลคูลัสแคลคูลัสหรือตรีโกณมิติ นี้ไม่ได้ที่ทุกคนได้หมายความว่าคุณจะพบปัญหาที่มีความตรงไปตรงมา ส่วนใหญ่ของ SAT จะมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่าย แต่ได้รับการออกแบบในทางที่จะสร้างความสับสนให้คุณ ที่น่าสนใจปัญหาที่คุณจะเจอใน SAT จะไม่ทดสอบทักษะคณิตศาสตร์ของคุณ แต่พวกเขาจะทดสอบความสามารถในการแก้ปริศนา!

ปริศนา? ไม่ต้องตื่นตระหนก ดูคำถามคณิตศาสตร์ใด ๆ จากการสอบ SAT ก่อนหน้า แล้วมองไปที่คำอธิบาย (ถ้าคุณมีคู่มือการศึกษาการทดสอบ SAT) บางครั้งคุณจะหัวเราะเยาะวิธีง่ายๆวิธีการแก้ปัญหาจะได้รับ คำถามคณิตศาสตร์หลายคนที่อาจดูเหมือนจะต้องมีการคำนวณความยาวจะสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องมีเครื่องคิดเลข การทดสอบการปฏิบัติ SAT จะประกอบด้วย SAT คำถามทดสอบก่อนที่จะทำความคุ้นเคยนักเรียนที่มีรูปแบบการทดสอบที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นนักเรียนต้องพยายามแก้ SAT Pre คำถามทดสอบก่อนที่จะพยายามกระดาษทดสอบจริง

SAT, เป็นมาตรฐานการทดสอบจะดำเนินการปัญหาที่คล้ายกันปีแล้วปีเล่า SAT การทดสอบการปฏิบัติจึงควรจะเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมการเตรียมสอบ SAT ดังกล่าวก่อนหน้านี่คือบางส่วนกลยุทธ์การพิสูจน์เพื่อเร่งเตรียมสอบ SAT ของคุณและทำให้ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลที่ดีคะแนนสอบ SAT

 

credit :http://www.aims.co.th/sat/

Posted: Thursday, September 3rd, 2015 @ 10:58
Categories: การศึกษา.
Tags: , .
Subscribe to the comments feed if you like. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.