สรรพากร แจกแจงอัตราจัดเก็บภาษีมรดกยังไม่นิ่ง รอคสช.-สนช.ชี้ขาด

พระเครื่องยอดนิยม อธิบดีสรรพากร อธิบายอัตราจัดเก็บภาษีมรดกยังไม่นิ่ง

61938f651อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของกฤษฎีกา ก่อนชง พระเครื่องยอดนิยม คสช.และสนช.ถกรายละเอียดปลีกย่อยอีกครั้ง ย้ำเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ไม่กระเทือนผู้มีรายได้น้อย นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตอนนี้ร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ กำลังอยู่ในชั้นการพิเคราะห์ของคณะกรรมการพระราชกฤษฏีกา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ พระเครื่อง พระเครื่อง จะได้นำเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาอนุมัติ ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พระเครื่องยอดนิยม ต่อไป ทั้งนี้ คสช.เห็นว่าภาษีดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนกับคนจำนวนมาก มีรายละเอียดที่ต้องคำนึงในหลักการ ดังนั้นจึงสมควรต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกด้าน

 

สำหรับอัตราการเรียกเก็บจะเป็นเท่าใดนั้น พระเครื่องยอดนิยม

จะต้องไปถกกันในรายละเอียดระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกา คสช. และสนช. ดังนั้นอัตราการเรียกเก็บตามที่ออกมาเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ยังไม่นิ่ง เป็นเพียงความกระจ่างในแง่ของหลักการเรียกเก็บที่ว่าเน้นเรื่องการกระจายรายได้ พระเครื่องยอดนิยม ให้เกิดความเที่ยงตรงในสังคม และต้องไม่กระทบกับผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยด้วย ทั้งนี้ ความเป็นไปได้ของการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีมรดกฯ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่พิจารณาในชั้นต่อไปจะมีแนวความคิดอย่างไร และหากในท้ายสุดได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้ว กรมสรรพากรจะเดินหน้าในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว แต่จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง พระเครื่อง มีรายงานว่า ความเชื่อจัดเก็บภาษีตามร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดกฯ นั้น จะจัดเก็บจากผู้รับในอัตราระหว่าง 5% ของมูลค่าสินทรัพย์ แต่ไม่เกิน 30% โดยอัตราภาษีที่ยืดหยุ่นนี้จะจัดเก็บตามความสมควร ซึ่งขั้นตอนต่อไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกา และคสช.จะเป็นผู้พิจารณา095347_Amshp

Posted: Thursday, August 28th, 2014 @ 11:55
Categories: Uncategorized.
Subscribe to the comments feed if you like. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.