การแผ่กระจายออกไปของมะเร็ง เรียกว่าการแพร่ขยายโรค (Metastasis)

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็ง ปวดหลังเรื้อรัง

3-back pain-1ต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่มีความผิดปกติจากการสร้างเซลล์เม็ดเลือด เซลล์เหล่านี้จะไหลเวียนในทางเดินเลือดและน้ำเหลือง ทำให้เซลล์มะเร็งแพร่ไปยังอวัยวะต่างๆ และก่อตัวขึ้น ปวดหลังเรื้อรัง โรคมะเร็งทุกชนิดจะมีฉายาเรียกตามอวัยวะและชนิดของเซลล์ที่เป็นต้นตอ เป็นโรคมะเร็งที่มีจุดแรกเริ่มที่ปอด เรียกว่าโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งที่มีจุดกำเนิดที่เต้านม ปวดหลัง เรียกว่ามะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งจะขยายภายในอวัยวะและต่อมน้ำเหลืองที่ข้างเคียงกัน เหมือนขาก้ามปูที่ยื่นขาออกยาวไปเรื่อยๆ กินเนื้อดี หากมะเร็งขยายไปต่อมน้ำเหลืองแล้ว เป็นไปได้หรือแปลได้ว่ามันขยายไปอวัยวะอื่นๆ ด้วยแล้ว เช่น ตับ กระดูก ปวดหลัง หรือสมองในท้ายที่สุด เป็นต้น แต่ของท่านอาจารย์ประมาณ ท่านจุดเริ่มต้นเป็นที่มะเร็งถุงน้ำดี ขยายไปในตับ กระดูกสันหลังทั่วไป ซ้ำเติมด้วยการคุมเบาหวานไม่อยู่ ในท้ายสุดก็เสียชีวิต

 

ปวดหลังเรื้อรัง อาลัยรักและคิดถึง “อาจารย์ประเมิน

สุขเจริญ” เป็นคนมีน้ำใจ เอื้ออาทร อ่อนน้อมถ่อมตน ตัวเล็กๆ ฐานะพออยู่พอกิน ลูก 4 คน ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ เป็นสื่อมวลชน นักข่าวที่ “พอเพียง” ปวดหลังเรื้อรัง เปี่ยมด้วย “คุณธรรม” ที่คนสิงห์บุรีให้เกียรติยกย่องท่านทุกคน ทุกผู้ว่าราชการจังหวัดให้การเคารพ คิดถึง และที่สำคัญ “บอสใหญ่” อย่าง ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ยังให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมในงานท่านอาจารย์ประเมิน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ท่านเคารพนับถือมาเป็นประธานในงานฌาปนกิจ ณ วัดโพธิ์ลังกา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ท่านลับด้วยความดีงาม เยี่ยง “นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ ปวดหลัง สถิตทั่ว แต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา” เป็นต้นแบบของอนุชนรุ่นหลัง ขอให้ท่านอาจารย์ประเมินค่า สุขเจริญ เจริญยิ่งๆ ขึ้น ในสรวงสวรรค์ “มะเร็ง…ที่คิดถึง”…คุมป้องกัน และรักษาให้หายขาดได้ ถ้าตรวจค้นหาให้พบในระยะแรกๆ นะครับ

005-03104-2

Posted: Wednesday, August 27th, 2014 @ 12:21
Categories: Uncategorized.
Subscribe to the comments feed if you like. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.